گروه کارخانجات نوبافت شادیلون و تیسا نخ بزرگترین تولید کننده انواع پتو در خاورمیانه میباشد. کمی بیشتر با ما آشنا شوید.