پتو مسافرتی تیسا پتو مسافرتی تیسا پتوی مسافرتی تیسا دارای وزن حدود (یکنفره ۱۲00 و دونفره ۱600 ) گرم و ابعاد (یکنفره ۱۵۰*۲۲۰ و دونفره ۲۰۰*۲۲۰) می باشد. پتوی مسافرتی تیسا از جنس پلی استر است و کیفیت رنگ و چاپ بینظیری دارد. رنگ این پتو کاملا ثابت است و